Магията на камъните

Магията в живота ми си има собствен път. Посял я е баща ми (както много други неща в живота ми), когато като малка ми разказваше, че всъщност съм испанска принцеса, която в сънищата си създава реалност.

В тази посока са ме развили още много хора. Майка ми, с любовта си към билките,  Ясен Казанджиев с вярата, че съм вещица, че в очите ми има огън, че имам свръхестествени сили. Светла -  голямата магьосница в живота ми. Тя е моя Шамс, моето проникновение. С нея направих една от първите си големи крачки в магията и благодарение на нея мога да пиша сега за това – камъните. Благодаря ти, Светле!

Според Кабала, в основата на всяка материя стои стремежът към светлина. Разликата между различните хора, различните животни, растения и дори камъните е в силата на желанието им. И ако ги погледнете, ще ми повярвате!

Лечебната сила на кристалите се корени именно в дългия им живот. Образували се с формирането на земята и променяли се заедно с нея, прекарали толкова време в стремеж към светлината, полу-скъпоценните камъни добиватчрез кристалната си структура високи енергийни стойности, които според много вярвания са лечебни за човека.

Кристалите се използват от хилядолетия да лекуват и внасят баланс в живота ни със своята сила за цялостно, мистично въздействие върху психическото, душевно и физическо здраве.

Форма

Естествените форми на кристалите са пирамидална (концентрират и насочват енергия в желана посока), кубична (добри са за заземяване, както и всички други паралелепипеди), трапецовидна, и правоъгълен, шестоъгълен, успоредник и ромб паралелепипеди, яйцевидни (оформят енергията, добри са за поставяне върху чакрите), кръгли (не случайно гадателите използват кръгла форма, тези камъни излъчват равномерна енергия във всички посоки и са прозорец към миналото и бъдещето).

Освен това камъните могат да бъдат и обработени.

Силата на необработените камъни е по-голяма.

Островърхите кристали се използват за привличане (насочени към тялото) или отвеждане (насочени навън) на негативна енергия.

Двуoстрите кристали се използват за разрушаване на негативна енергия.

Агломератът или камък с множество връхчета, абсорбират негативната енергия отвън и излъчват позитивна. Добре е да бъдат програмирани и поставяни на конкретно място в дома или офиса.

Хралупки или геоди. Такива обикновено са аметистите или ахатите. Отвън приличат на най-обикновени камъни, но разполовени, разкриват истинската си красота. Обикновено се използват за закрила.

Програмиране

Силата на всеки камък се увеличава, респективно намалява в зависимост от човека, който го използва и начина, по който го прави.

За да увеличат силата си, добре е кристалите да бъдат „програмирани“ или наричани за какво да работят.

Кристалите се програмират като се вземат в ръка, най-добре на лунна светлина и отправите мислено или гласно желанието си към него. Както във всяка магия и тук вярата е от ключово значение. Песимисти, негативисти, скептици, нихилисти  ще могат успешно да си докажат, че това е абсолютна измишльотина.

Пречистване

Кристалите се замърсяват. В зависимост от това колко често ги използвате и в каква среда, лечебната сила на кристалите намалява. Тя може лесно да бъде обновена, ако поставите вашия камък в чаша хладка вода на лунна светлина за една нощ или заровен в съд с морска или обикновена сол. След пречистване, препрограмирайте кристала.

Използване

Камъните могат да се използват държани в ръка, в близост или с допир до тялото от друг човек, потапяни в питейна вода за определено време, за да отделят лечебната си сила и енергия на водата, предвидена за консумация, поставяни в помещения, носени в джобове, носени като бижута, поставяни под възглавницата.

Сподели в мрежата с:

Leave a Reply