APA анализ като отправна точка и мотивация в обученията

Първия въпрос, който всеки тренер си задава, когато има поставена задача да проведе обучение е как да „хване“ групата, защо хората биха го слушали, с какво би ги грабнал…

Като при всеки продажбен процес и тук отговорът е много прост – най-важните моменти за изхода от обучението са началото и проучването или  определянето на нуждите на групата.

Един от най-експлоатираните от мен методи за определяне на нуждите на групата е така нареченият APA анализ (Achieve, Perserve, Avoid).

Класическият APA анализ изглежда такa:

В зависимост от спецификата на групатанализът би могъл да изглежда различно. Например за дистрибутори го правя така:

А в животозастраховането върши чудесна работа ето това:

Сподели в мрежата с:

Leave a Reply