Обучение

img_3336Обучението на възрастни хора е моята университетска специалност, моята професионална реализация и моята първа и голяма любов в ЧР-а.

Каква е приликата между това да продаваш и да обучаваш? (много често задаван от мен въпрос на интервютата за работа последната година).

И в двата случая просвещаваш някой в нещо, което често пъти му е напълно непознато. И в двата случая, преди да продадеш идеята си, трябва да си продал себе си, и в двата случая това е процес, в който резултатът има значение, и в двата случая той е измерим.

Каква тогава е разликата?

Целта.

Като продавач, аз целя продажба. Продажба означава промяна на собственика на определен продукт или придобиване на определени права.

Като учител, аз целя пробуждане. Не искам и не мога да дам някому нещо насила. Знаете ли какво казва йога за ролята на учителя? Тя е да отвори вратата. От там нататък пътя, ученикът ще измине сам.

В категория Обучение ще намерите събираната от мен в продължение на 2 години колекция от игри за обучения, моето виждане за това как се определят нуждите на организация или обучаем, как се прави дизайн, програма и план на обучение, методи за въздействие на аудитория и др.

Views: 3 554 views