Човешки ресурси

Моето дълбоко убеждение е, че общественият интерес е далеч по-значим от личния и само споделянето на опит, идеи и вдъхновение може да движи всички нас напред.

Ето защо в категория „Човешки ресурси“ ще публикувам моя опит мисли и идеи в това отношение, с надеждата, че ще станат провокация за развитието на друг или за моето собствено/

Преди да продължа нататък бих искала да изкажа своите благодарности на 2 човека, които са провокирали професионализма ми в най-голяма степен:

Тодор Миндиликов – Директор Човешки ресурси – Адрес Недвижими Имоти – 2004г.

Благодарение на него за първи път видях на практика значението на мисията, визията, стратегическото планиране и целеполагане за работата (в случая специално на отдел ЧР).

Отново на практика видях и усетих върху гърба си ефекта от седмичното и месечно палниране и отчитане, даване и получаване на професионална обратна връзка, периодични срещи на отделите с цел планиране, отчитане и обучение.

И това 2004г.

Сега 2009г. чрез ЧР групите на linked in участвах в проучване на познаването и удовлетвореността на служителите от стратегическото планиране, разпределение на ролите и обратна връзка на служителите.

Официални резултати от изследването още няма. Неофициалните са, че по-малко от 10% от компаниите могат да се похвалят с това, че служителите им познават стратегическите цели на компанията, могат да ги обяснят, знаят ролята си в този процес и са доволни от системите за оценка на работата си.

Радмила Стойнова – Директор Продажби Булстрад Живот – 2006г.

Ще се налложи да простите субективизма ми. Колкото и да се опитвах не можах да измисля схема, по която да го неутрализирам.

В работата си с нея се научих винаги да държа тясна връзка между идеята за процес, създаването на система и внедряването и приемането и по всички йерархични нива. Преодолях много голяма част от страховете си и си доказах, че мога повече отколкото съм си мислела :).

Най-важното нещо, което получих като урок: Умението да владееш психологически ситуацията.

Няма значение какво си написал, измислил, създал, знаеш…Има значение колко другите вярват, че можеш.

Views: 4 642 views