Общество

Не питай какво може държавата ти да направи за теб, а какво ти можеш да направиш за държавата си.

Така беше нали?

Е, това, което аз мога да направя за държавата си е да се боря за правата на гражданите в нея (включая своите) всеки път, каквото и да ми коства това.

Views: 2 953 views