Друго

Дисертация

През 1997г. спечелих конкурс и се захванах с разработката на дисертация на тема: „Социално психологически аспекти на дълготрайната безработица на примера на 3 професии – учители, медицински работници и военни“.

Защо? Защото по това време работех в МТСП, защото по това време това бяха най-съкращаваните позиции, защото и тогава и сега това са едни от най-специфичните професии като психодинамичен стереотип и съответно най-трудно адаптивни към други професии хора.

За жалост, научния ръководител, който ми зачислиха беше специалист и с трайни интереси в областта на девиантното поведение при малолетни и непълнолетни. Смея да твърдя, че практически не намерихме никакви допирни точки и се оказа, след като защитих минимумите и разработих голямата част от дисертацията сама, че ще ми едоста трудно да я защитя. В добавка, майчинството ми беше изтекло и определено за мен беше финансово по-изгодно да се хващам на работа.

Ето, че отново е криза. И отново не можем да намерим начин да запазим добрите си специалисти така, че когато множеството бебета, родени по време на тази криза пораснат, да има кой да ги учи.

Може би сега е момента да извадя прашасалата си дисертация и да видя не може ли да свърши на някого работа за нещо.

Views: 3 632 views